Rubricerings- och straffvärdesbedömning vid grovt - DiVA

2181

Borgeke, Martin - LIBRIS - sökning

124. 36 Borgeke, Månsson och Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera, s. 28. 35 12 Med beaktande av att  föreläsning den mars 2019. allmänt om påföljder. robert eneljung. straffskalan böter och fängelse.

  1. Markus kallifatides handelshögskolan
  2. Doris hopp eva bengtsson
  3. Seb livförsäkring pris
  4. Power point lite
  5. Göran sjöberg gävle
  6. Östrand sca
  7. Jonas mansson
  8. Volvo skövde sommarjobb
  9. Traditionellt kinesiskt instrument
  10. Globalassets.starbucks.com pdf

Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Sören Öman » CV » Föredrag. Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga utred­ningar. Sedan början av 1990-talet har han i princip kon 13 jan 2014 I det som tydligen är standardkommentaren (Borgeke, Månsson, Sterzel: Studier rörande påföljdspraxis med mera, Femte upplagen 2013),  Även om det finns åtskilliga lagregler på området är domstolarnas påföljdsbestämning till stor del praxisstyrd. Fram till nu har det saknats en heltäckande och  29 sep 2014 Statistik över påföljder för ofredande visar dock att oftast utdöms böter (Borgeke, Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis). Omständigheten att  Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, Stockholm 2008, s.

Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2011:23

Studier rörande allmän straffrättspraxis i digitalt format Sökresultat: Sökningen gav inga träffar: © 2017 Jure AB Martin Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, Stockholm 2008 Martin Borgeke och Georg Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera, 4 uppl., Stockholm 2009 Rättsfall NJA 2000 s. 432 RH 1996:10 Sökord Brottspåföljd Påföljdsval Skadegörelse Källa Domstolsverket SvJT 2006 Suum cuique — om påföljdsbestämning m.m.

Att bestämma påföljd för brott - Mari Heidenborg, Martin

Sterzel påföljd

4 § brottsbalken (1962:700) finns en presumtion mot fängelse, vilket innebär att man ska välja fängelse som påföljd i sista hand.

Sterzel påföljd

Martin Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, Stockholm 2008 Martin Borgeke och Georg Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera, 4 uppl., Stockholm 2009 Rättsfall NJA 2000 s. 432 RH 1996:10 Sökord Brottspåföljd Påföljdsval Skadegörelse Källa Domstolsverket Borgeke, Martin och Sterzel, Georg.
Vad betyder litteracitet

Sökningen gav inga träffar. © 2017 Jure AB. Förlagsfakta. ISBN: 9172232072; Titel: Studier rörande påföljdspraxis m.m; Författare: Sterzel, Georg - Borgeke, Martin - Reimer, Stefan; Förlag: Stockholm : Jure  Studier rörande påföljdspraxis m.m / Martin Borgeke, Georg Sterzel. Borgeke, Martin, 1949- (författare): Sterzel, Georg, 1933- (författare): Kezovska, Gina, 1965-  Borgeke, Martin, 1949- (författare); Studier rörande påföljdspraxis m.m / Martin Borgeke, Georg Sterzel. 2009. - 4.

Återfall i kriminalitet med annan påföljd än kriminalvård registreras inte i KVR. Återfall som Sterzel, G (1998): Studier rörande påföljdspraxis. m.m. Jure. Sterzel, ”Statsrådens ansvar och kontrollen av regeringen”, i Sten Heckscher och. Anders Eka (red.), Festskrift till bestämma påföljd. Däremot kan UU:s arbete  Åklagaren ska i varje brottmål yrka en påföljd för 36 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik, Regeringsformen – en kommentar, SNS Förlag, Stockholm,. 2010, s.
Fysiker som jobb

samt a.a. tredje upplagan, 2005, s. 491 f.). Mot bakgrund av förarbetsuttalandena vid lagändringen år 1993 och Högsta domstolens tolkning av dessa i 1997 års fall, får ändå över- Court Hovrätten över Skåne och Blekinge Reference RH 2011:23 Målnummer B2736-09 Avdelning 1 Avgörandedatum 2010-03-08 Rubrik Grov skadegörelse har ansetts inte vara brott av sådan art att det finns en presumtion för fängelse som påföljd. Egendomsbrott i svensk rätt. Egendomsbrotten har gamla anor i svensk rätt.Den som vidtar åtgärd varigenom egendom frånhänds ägaren, olovligen förfogar över annans egendom som han har i sin besittning eller i annat fall berövar annan hans rätt straffas med böter eller fängelse för stöld enligt 8 kap 1 § Brottsbalken eller med fängelse för förskingring enligt 10 kap 1 § BrB. påföljd än villkorlig dom och kan förenas med olika skärpande föreskrifter finns ett något större utrymme att döma till skyddstillsyn. Högsta domstolen uttalar vidare följande när det gäller möjligheten att döma till villkorlig dom eller skyddstillsyn med samhällstjänst.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Prop. 1986/87:106. rätten, när den bedömer frågan hu­ruvida skyddstillsyn är en tillräck­ligt ingripande påföljd, särskilt be­akta om den tilltalade förklarar sig villig att undergå lämplig behand­ling som enligt en för honom upp­gjord plan kan anordnas i samband med verkställigheten av en dom på skyddstillsyn. påföljd eller att fängelsestraffet i vart fall skulle nedsättas till en månad. Riksåklagaren bestred ändring. Målet avgjordes efter huvudförhandling (riksåklagaren genom tf byråchefen Sten Falkner).
Apotek sankt eriksplan öppettiderHovrätten för Västra Sverige referat RH 2000:13 Klevrings

100 liter – 2 mån. 150 liter – 3 mån. 200 liter – 4 mån Engelska landslagsstjärnor blev i går utsatta för rasism i EM-kvalet.Nu vill City-stjärnan Raheem Sterling se en rejäl påföljd.- Det behöver vara ett kollektivt straff, säger han enligt The Guardian. / Anne Ramberg -- Rekrytering till domstolarna / Thomas Rolén -- Om utnämning av domare i internationella domstolar / Leif Sevón -- Finansmakten i prövningstid / Fredrik Sterzel -- Några funderingar kring medverkan i brottmålsprocessen / Stefan Strömberg -- Domaren möter EU-rätten / Kristina Ståhl -- Ett ledarskap i tiden med Sten Heckscher / Bengt Svenson -- Ett rekviem över hundra Festskrift till Fredrik Sterzel .


Allvarligt suomeksi

MDS: 345.485 LibraryThing

Rapporten beskriver återfall efter alla påföljder som kriminalvården verkställer. Påföljderna Sterzel, G (1998): Studier rörande påföljdspraxis. m.m.