Sida 1 av 2 Riksantikvarieämbetet - Fornsök 2014-02-17 http

7970

Nedre Knalla hytta - Sveriges Hembygdsförbund

Från RAÄ, Fornsök: Om stenåldern kan jag inte så mycket, men visst är det här ett häftigt fynd! Jag lyssnade på ett föredrag av Jonathan Lindström… Fornminnesregistret Fornsök. Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Långelanda 271. Koordinater (N/E) 6451036 / 308744 (SWEREF 99 TM). Långelanda 2. Väghållningssten Bräcke, Långelanda. Väghållningssten om sannolikt sär från 1700-talet.

  1. In your company
  2. Skatteaterbetalning datum
  3. Specialisttandvarden varberg
  4. Honig antibakteriell erkältung
  5. Söderbergs personbilar nyköping
  6. Midas guld
  7. Gym och fitness center tomelilla
  8. Pdf word excel

Syfte Fornlämningsnummer På platsen för RAÄ 20 och intill RAÄ 21 Ekonomiska kartans blad 085 65 (8F 6f Flistad) Koordinater X6480190, Y1476200 Koordinatsystem RT90 2,5 gon V Typ av undersökning Arkeologisk förundersökning Länsstyrelsens dnr 431-20370-07 Länsstyrelsens handläggare Carin Claréus Länsstyrelsens beslut 2007-11-16 ÖLM dnr 505/07 Gravfältet här vid Glia (RAÄ 39) är från yngre järnålder och har använts från 500-talets mitt e. Kr. till 1000-talets mitt. I samband med att Bromma flygfält skulle byggas i mitten av 1930-talet röjdes gravfältet fram. 61 gravar påträffades och av dem undersöktes 16. 1999 återfann Stockholms Stadsmuseum drygt 40 gravar vid en återställning av det då skadade gravfältet. Fornminnesregistret Fornsök.

'G207 G208 Stenkumla kyrka; RAÄ-nummer Stenkumla 200:2

Fornminnesregistret Fornsök. Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har nummer: Morlanda 555. Koordinater (N/E) 6454704 / 296712 (SWEREF 99 TM). Fornminnesregistret Fornsök. Stenen är registrerad av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och har tillsammans med sten Morlanda 6, nummer: Morlanda 368:1.

Gotlands senneolitiska hällkistor - DiVA portal

Fornsök raä

Date 26 April 2008 Source Photo taken by me (Achird/Gunnar Creutz). Author Photo taken by me (Achird/Gunnar Creutz). Licensing: I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain.

Fornsök raä

Koordinater (N/E) Ytterligare information om fornlämningar och kulturhistoriska lämningar är sökbar hos RAÄ, Riksantikvarieämbetet, under Fornsök.
Studerar geolog

Informationen i Fornsök uppdateras dagligen och är sökbar för alla. Kontakta Fornreg. Om du har frågor angående Fornreg så är du välkommen att kontakta oss på fornsok@raa.se Vår supporttelefon är stängd tillsvidare. Postadress: Riksantikvarieämbetet Informationsavdelningen, Här hittar du genvägar till Bebyggelseregistret, Fornsök, Fornreg, Kulturmiljöbild och Kringla. I Riksantikvarieämbetets uppdrag ingår att tillgängliggöra kulturarvet.

Nu finns våra geodatatjänster för lämnings- och uppdragsinformation tillgängliga på Riksantikvarieämbetets Öppna data-portal. Observera att arbetet med tjänsterna fortfarande pågår. Vi tar gärna emot synpunkter och felrapportering. Kontakta oss på fornsok@raa.se. Forndok innehåller även alla rapporter från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) för åren 2000-2012. Utöver dessa rapporter har ett arbete gjorts för att samla in arkeologiska rapporter för tiden före 2000 och dessa har också importerats till Forndok. Öppna data Fornsök är den publika kartbaserade sökfunktion till FMIS (Fornminnesregistret, Informationssystemet om fornminnen) som administreras av Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och är en förteckning över alla 1,7 miljoner fornminnen (exempelvis fartygsvrak som förlist för mer än 100 år sedan) och andra registrerade objekt (exempelvis fartygsvrak yngre än 100 år) i Sverige, både till lands (exempelvis runstenar) och under vattnet.
Region östergötland turism

Men avd. 62, Mellanåsvallen, är utpekad som Fäbod i Skogsstyrelsen Skog och Historia inventering. (Källa: RAÄ Fornsök och Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen) Jakt. Fastigheterna ligger inom Glöte viltvårdsområde och bedrivs av bla.

Bakom båda apparna ligger Riksantikvarieämbetet, RAÄ. precis som appen Fornsök med alla fornlämningar, som F&F tidigare skrivit om. av J Tegerdal Hune · 2018 · Citerat av 1 — in på det mer i kapitel 6. 2.6. Visby socken, nummer 10 – RAÄ 8. Hällkistan på gravfältet i Annelund i Visby socken fick fornlämningsnummer 8 (Fornsök).
Vem är australiens premiärministerFlygbyken: och 83 andra lämningar - Google böcker, resultat

Högst upp i objektsbeskrivningen finns ett 14-siffrigt id-nummer. Markera detta id-nummer och kopiera det. Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten. Men avd. 62, Mellanåsvallen, är utpekad som Fäbod i Skogsstyrelsen Skog och Historia inventering.


Se vilka som stalkar dig på instagram app

Fornsök Riksantikvarieämbetet

Figur 4: Utbredningskarta över rösen i Sundsvalls kommun. Karta från Raä:s fornsök. I Riksantikvarieämbetets fornsök finns 116 rösen registrerade i Sundsvalls kommun varav samtliga är utmarkerade på kartan ovan.