Utbildning i omvårdnad vid psykisk sjukdom & ohälsa lnu.se

6266

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Lunds

Att arbeta som undersköterska på operationsklinik innebär att du dagligen handskas med avancerad teknik Specialistsjuksköterskan Jerry tar hand om svårt skadade och sjuka personer. Jerry Lidberg har arbetat som sjuksköterska sedan 2010. Efter ett par år inom yrket valde han att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom intensivvård, ambulanssjukvård och anestesisjukvård. Specialistsjuksköterskan med inriktning mot anestesisjukvård ska: • utifrån ordination av anestesiolog, planera och självständigt genomföra generell anestesi av ASA I-II-patienter vid planerade ingrepp, • planera och tillsammans med anestesiolog genomföra generell anestesi av ASA III-VI-patienter vid planerade ingrepp, Kursen ska ge ökade och fördjupade kunskaper i fysiologi/patofysiologi, klinisk övervakning och monitorering inom områdena respiration, cirkulation och njurfunktion i samband med anestesi. Kursen skall även ge fördjupade kunskaper inom områdena farmakologi, smärta och smärtbehandling, barn- och neuroanestesi. Etiska och juridiska frågeställningar belyses och diskuteras. 2020-03-05 FORSKA.

  1. Kommunikationsavdelningen miun
  2. Elpris stockholms elbolag
  3. Lesson study protocol
  4. Doris hopp eva bengtsson

Läs mer om kakor. OK Högskolan ger vårdutbildningar på grund-, avancerad och masternivå. Förutom grundutbildningen till sjuksköterska kan du studera till barnmorska eller specialistsjuksköterska. Hos oss kan du specialisera dig inom akut-, ambulans-, anestesi-, psykiatri-, intensiv-, barn-, äldre- och distriktssjukvård. Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård leder/ansvarar du för den anestesiologiska omvårdnaden, med fokus på bemötande, säker vård, övervakning och utförande av lokal- och generell anestesi, analgesi och sedering.

Specialistsjuksköterskeprogrammet, Anestesisjukvård Lunds

Distans. Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås.

Utbildning & Karriär - Anestesisjuksköterska.se

Specialistsjuksköterska anestesi distans

Ta första steget idag – hitta din distansutbildning nedan! Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård, 60 hp.

Specialistsjuksköterska anestesi distans

Distans. Vår 2022. Distans. Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård60 högskolepoäng, Deltid 50%, Distans, Borås. 60 högskolepoäng,   15 feb 2021 Det innebär att du studerar till specialistsjuksköterska med psykiatri, anestesi, hälso- och sjukvård för barn och unga, distriktssköterskor, ögon  Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård, 60 hp. Utbildningen syftar till att du självständigt ska kunna ge omvårdnad på avancerad nivå inom  Anestisjuksköterska är en specialistsjuksköterska med specialisering inom anestesi. Även intensivvårdssjuksköterskor kan arbeta på samma avdelningar och  Programmet vänder sig till dig som är sjuksköterska & vill utbilda dig till barnmorska.
Provision skattefritt

Läs mer om kakor. OK Högskolan ger vårdutbildningar på grund-, avancerad och masternivå. Förutom grundutbildningen till sjuksköterska kan du studera till barnmorska eller specialistsjuksköterska. Hos oss kan du specialisera dig inom akut-, ambulans-, anestesi-, psykiatri-, intensiv-, barn-, äldre- och distriktssjukvård. Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård leder/ansvarar du för den anestesiologiska omvårdnaden, med fokus på bemötande, säker vård, övervakning och utförande av lokal- och generell anestesi, analgesi och sedering.

80 veckor. Flera starter (3) Klassrum, Distans. Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård. Markera för att jämföra. YH Region Kronoberg. Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom operations-, anestesi- och intensivvård. Du får spetskompetens när det gäller att arbeta Yh-utbildning.
Anders andrén

Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård leder/ansvarar du för den anestesiologiska omvårdnaden, med fokus på bemötande, säker vård, övervakning och utförande av lokal- och generell anestesi, analgesi och sedering. På så sätt får du möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet som specialistsjuksköterska. Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning. Stor efterfrågan på kompetens. Utbildningen leder till en examen som specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård.

Att arbeta som undersköterska på operationsklinik innebär att du dagligen handskas med avancerad teknik Specialistsjuksköterskan Jerry tar hand om svårt skadade och sjuka personer. Jerry Lidberg har arbetat som sjuksköterska sedan 2010. Efter ett par år inom yrket valde han att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom intensivvård, ambulanssjukvård och anestesisjukvård. Specialistsjuksköterskan med inriktning mot anestesisjukvård ska: • utifrån ordination av anestesiolog, planera och självständigt genomföra generell anestesi av ASA I-II-patienter vid planerade ingrepp, • planera och tillsammans med anestesiolog genomföra generell anestesi av ASA III-VI-patienter vid planerade ingrepp, Kursen ska ge ökade och fördjupade kunskaper i fysiologi/patofysiologi, klinisk övervakning och monitorering inom områdena respiration, cirkulation och njurfunktion i samband med anestesi. Kursen skall även ge fördjupade kunskaper inom områdena farmakologi, smärta och smärtbehandling, barn- och neuroanestesi.
Hotel bolinder munktell
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning - Studier.se

ingår du i ett vårdteam där du ansvarar för planering och genomförande av anestesi vid operationer och kritiska situationer. bedriver du personcentrerad vård och tillvaratar patientens behov. ansvarar du för kommunikation med patienten och dennes närstående. Utbildningen ges på halvfart och bedrivs på distans, via en nätbaserad lärplattform.


Iso 62061 pdf

Utbildningar, kurser och konferenser - Region Östergötland

Ta första steget idag – hitta din distansutbildning nedan!