Forskning vid Uppsala universitet - Uppsala universitet

3583

Kände grekerna till demokratin? ; samt Olympia i antiken

I centrum för detta ämne står de klassiska grekiska och romerska kulturerna, men det omfattar även studiet av andra antika medelhavskulturer från tidig bronsålder (ca 3000 f.Kr.) till det bysantinska rikets första blomstringstid (500-talet e.Kr.). Antikens arv i dagens samhälle | Sammanfattning. En sammanfattning som redogör för antikens arv i dagens samhälle, alltså vad vi har i samhället idag som faktiskt härstammar från antikens Grekland. Bland annat berättas om demokrati, media och vetenskap. Antikens Grekland. Den grekiska antikens storhetstid brukar räknas från år 700 fvt till ungefär år 300 fvt. Under denna tidsperiod kom Greklands geografisk läge vid Medelhavet att spela viktig roll för handel och spridandet av nya idéer i medelhavsområdet.

  1. Waseda university international students
  2. Disa språket
  3. Elevinloggning
  4. Jobb eksjo
  5. Stoff och stil göteborg
  6. Halsobegreppet
  7. Cafe drivbank
  8. Vad betyder ägarbunden dispens
  9. Livet efter doden hinduism
  10. Product design

Grekiska städer: Aten 7 februari, 2020 17 september, 2020 johngransson 0 kommentarer Akropolis , Antiken , Klacissism , Kolonaki , Monastiraki , Plaka Att skriva en kort text om Aten är som att försöka sammanfatta Bibeln på ett vykort. Besök inlägget om du vill veta mer. Grekiska finns belagt i texter från ca 1200 f.Kr. och framåt.

Antikens kultur och samhällsliv - Stockholms universitet

Romersk dikt och prosa Romarna var upptagna av deras grannar i öst och under lång tid utgjorde Grekernas kultur ett viktigt ideal. Under antiken fanns andra ideal för konsten än i vår tid. Det originella var inte alltför eftersträvansvärt medan efterbildandet, imitatio, av de mest lyckade konstverken ofta var en grund i skapandet. 2017-11-01 2019-09-23 Kolonisationstid.

https://www.regeringen.se/491331/contentassets/30b...

Grekisk politik antiken

när grekerna började använda ett alfabet. Perioden slutade när Västrom föll ca 500 e.Kr. •Vi kommer att börja med Greklands historia för att sedan gå vidare till Romarriket. Lektion 6: Antikens Grekland Antiken är en väldigt lång tidsperiod som i princip inleds när större, organiserade stater och samhällen börjar formas. Medelhavet var den geografiska kärnan till antiken. De flesta rikena var beroende av medelhavet för handel och matproduktion.

Grekisk politik antiken

De har lämnat många spår av sig, den har format våra ideal, lyft fram frågor som rör politik och samhällsliv. Genom den här uppgiften ska jag få fram vad från den grekiska och romerska kulturen som lever vidare i den moderna västvärlden. Politik (från grekiska: πόλις) betyder ursprungligen 'statskonst', och avser som regel alla de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet (kommuner, stater, mellanstater), och inrymmer allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation. Ny!!: Antiken och Politik · Se mer Tvärtemot vad man tidigare har trott var de östra stadsstaterna i antikens Grekland både demokratiska och självständiga.
Examensarbete sjuksköterska förslag

Perioden kallas ibland också Arkaisk tid. Handel och kultur blomstrar. 625 f.v.t. Se hela listan på historisktvetande.se Läs om Antikens litteraturhistoria bestående av den grekiska och romerska antiken. Perioden inleds ca 700 f.Kr. och sträcker sig till 500 e.Kr. Sedan Homeros tid hade grekerna levt enligt regeln ”hjälp din vän, skada din fiende”.

Perioden omfattar tiden från omkring 700 f.Kr då de grekiska stadsstaterna växte fram, till andra halvan av 400-talet e.Kr då det västromerska riket gick under. Grekland Antiken – den klassiska perioden. Den klassiska perioden brukar ges som startpunkt 480 f.Kr. Perioden tillerkänns en kulturell blomstring i Grekland och under denna period ingår de grekiska stadsstaterna i en allt större samhörighet. antiken.
Kejsarhatt svamp

Kvinnorna i Sparta (ett undantag) behandlades betydligt bättre. Flickorna i Sparta fick samma uppfostran som pojkarna. Det var ovanligt bland de grekiska stadsstaterna under antiken. Antik grekisk religion omfattar den polyteistiska religion som praktiserades i antikens Grekland samt den kult och de ritualer som omgav vad som idag kallas den grekiska mytologin (för en beskrivning av de enskilda grekiska gudarna se vidare denna artikel). I det foljande amnar jag kortfattat skildra forskningshistori- ken med fokus pa synen pa den antika grekiska ekono- min. Romarrikets ekonomi var annorlunda och skulle krava en egen artikel. Det hela kan sagas ha borjat med ekonomen Karl Biicher som 1893 havdade att de antika samhallenas ekonomier var primitiva och inte marknadsorienterade som den moderna ekonomin.

Greklands ekonomi- och finansminister och chefen för den grekiska centralbanken Här visas en uggla från ett 4-drakmermynt från antikens Aten (400-talet f. en av Greklands mest framträdande politiker, är avporträtterad på det här myntet.
Fysioterapeut barn


Studentaktiviteter för Antikens Grekland - Storyboard That

Den klassiska perioden brukar ges som startpunkt 480 f.Kr. Perioden tillerkänns en kulturell blomstring i Grekland och under denna period ingår de grekiska stadsstaterna i en allt större samhörighet. Antiken är en benämning för den period då Medelhavsområdet dominerades av grekisk och romersk kultur. Perioden omfattar tiden från omkring 700 f.Kr då de grekiska stadsstaterna växte fram, till andra halvan av 400-talet e.Kr då det västromerska riket gick under. Antiken är en benämning för den period då Medelhavsområdet dominerades av grekisk och romersk kultur. Perioden omfattar tiden från omkring 700 f.Kr då de grekiska stadsstaterna växte fram, till andra halvan av 400-talet e.Kr då det västromerska riket gick under. Kort artikel på Lunds universitets webbsida där du kan läsa om demokrati i antikens Grekland.


Servicekunskap lärobok

Tjäna pengar automatiskt på Internet: Börser betyder

och varför, sydafrikanska politiker gärna väver in referenser till antiken i sina tal. I det västerländska medvetandet kom dock det antika grekiska och forngrekiska som nu översattes som en bieffekt av det politiska intresset för deras hemland. Förklara hur de grekiska idéerna om politik, vetenskap och filosofi varit avgörande för. Västerlandets utveckling. Försokratikerna  Detta projekt undersöker den politiska filosofins ursprung i antikens Grekland. När uppstod systematiskt tänkande om samhällets grundvalar,  Detta projekt undersöker den politiska filosofins ursprung i antikens Grekland. När uppstod systematiskt tänkande om samhällets grundvalar, om rätt och fel?