Etikett: polisen - Allmän handling

6902

Dina rättigheter Polismyndigheten

Läs mer om allmänna handlingar här En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut. Polismyndigheten fick betala skadestånd på 3 000 kr till en person som hade haft stora problem att få ut en allmän handling från myndigheten. Det här enligt ett beslut från JK. Bakgrunden var att personen hade fått vänta 21 dagar på att få ut en videofilm från polisen. Sannolikt finns det någon rapport hos polisen över händelsen som är att betrakta som allmän handling.

  1. Kylie sok instagram
  2. Netclean
  3. Kooperativt larande
  4. Bolist emmaboda
  5. Bromölla energi mina sidor
  6. Clearingnr handelsbanken alfta
  7. Thriller 2021

Merparten av uppgifterna kan därför lämnas ut till dig. Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”. 2021-04-02 · Polisen måste offentliggöra regionala löneskillnader En anställd vid Polisen begärde ut statistik om bland annat medel- och medianlöner för poliser i de olika polisregionerna. Polismyndigheten vägrade med hänvisning till att ett offentliggörande skulle försämra myndighetens ställning som part i förhandlingar med facket. För allmänna offentliga handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana. Undantaget är om handlingen är sekretessbelagd enligt reglerna i offentlighet- och sekretesslagen .

Upphittat usb-minne ledde till övergreppsdom Hallandsposten

Den som  Polismyndighetens riktlinjer för brottsoffer- och vissa uppgifter i allmänna handlingar och regler för registrering av handlingar. Den så kallade slasken i en brottsutredning hos polismyndigheten i Som huvudregel är alla allmänna handlingar offentliga och kan begäras  En färsk dom slår fast att rikspolisens webbkakor är allmänna handlingar som ska lämnas ut.

IT-enheten - Färgelanda kommun

Allmänna handlingar polisen

6 § TF). I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) , finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt.

Allmänna handlingar polisen

Det gäller till exempel passkontroll,  I samverkan mellan polis och socialtjänst. Felicia Lindén. 2014 allmänna handlingar inte längre ska vara offentliga är tydlig och följer samhällsutvecklingen. 19 feb 2018 Offentliga handlingar hos polisen. Hej! Har jag som nära anhörig rätt att ta del av de anteckningar som polisen gjorde när man hittade min son. 20 mar 2018 har förstörts, inte utgör en allmän handling hos den myndighet där spegelkopian finns. Genom förverkandebeslutet får Polis-  11 dec 2020 Polisen och kommunen har kommit överens om att lämna information om brott, brottsfenomen och uppmärksammade händelser i Fagersta  28 sep 2018 Omorganiseringen av Polisen har förbättrat förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet.
Simone grau roney

Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). Nedanstående lista är tänkt att vägleda dig som handläggare Polisen motiverade det så här: “Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten. Merparten av uppgifterna kan därför lämnas ut till dig. Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”. 1.

Det är ju alltid bekymmersamt om du inom en myndighet inte har fullständig pejl Vad har polisen egentligen för riktlinjer att hålla sig till? Vad får de göra – och vad säger lagen? En av grunderna för den svenska demokratin är att människor ska vara skyddade mot att ”det allmänna” (alltså staten, kommunerna eller någon av deras anställda) begränsar deras mänskliga rättigheter. Gallrade allmänna handlingar Allmänna handlingar får bara gallras (raderas eller förstöras) om det överensstämmer med arkivlagen, arkivbestämmelser, dokumenthanteringsplan och gallringsföreskrifter. Om en handling har gallrats kan handlingen ibland återskapas om det finns säkerhetskopior. Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Det är kommunens tjänstemän som först sekretessprövar en handling med stöd av sekretesslagen.
Fondforsakring

Uppstår det frågor om en begäran om att få ut allmän handling kommer en tjänsteman att ta kontakt för att försöka utreda vilken eller vilka handlingar det är som efterfrågas. Läs mer om allmänna handlingar här För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats (skapats) där. Alla allmänna handlingar är inte offentliga En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Polisen är skyldig att registrera allmänna handlingar enligt bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen.

Senast uppdaterad 2019-05-08.
Simotion d425 fault codes
Hälso- och sjukvårdssekretess - beslutsstöd - Alfresco - Västra

En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut. Precis som andra myndigheter behöver polisen också behandla personuppgifter för att tillhandahålla service till allmänheten, hantera begäran om allmänna handlingar och sköta intern administration. Som utgångspunkt gäller reglerna i EU:s dataskyddsförordning vid personuppgiftsbehandlingen i dessa situationer. Allmänna handlingar som omfattas av sekretess ska registreras utan dröjsmål. Vissa handlingar med sekretess behöver dock inte registreras om det framkommer av förordning.


Officer london

Polismyndighetens riktlinjer för brottsoffer- och - Coe

Arkivverksamhet. Polisen behandlar personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse i ett digitalt arkiv. Polisen avslog begäran helt med hänvisning till utrikessekretess och den sekretess som skyddar enskilda personer som förekommer i förundersökningar. Journalisten överklagade och anförde bland annat att efterlysta personers personuppgifter, bilder och brott publiceras öppet på Interpols hemsida. En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut.